Privacybeleid

Vragen over dit privacybeleid?

Wie zijn wij?


Wij zijn ID Control B.V. en wij verwerken persoonsgegevens van u. Wij doen natuurlijk ons uiterste best om zo min mogelijk gegevens van u te vragen en deze zo goed mogelijk te beveiligen. Om u duidelijkheid te geven over welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen is dit Privacybeleid opgesteld.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via de “Contacteer Privacy Officer” knop.

Op wie is dit statement van toepassing?


Dit privacy statement is van toepassing op ID Control B.V. Wanneer u gebruik maakt van onze webshop kan het voorkomen dat u wordt doorgestuurd naar een derde partij. In deze situatie is het privacybeleid van deze derde van toepassing.

Wat zijn persoonsgegevens?


Met persoonsgegevens worden gegevens bedoeld die direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld IP-adres) naar u als persoon te herleiden zijn. Er zijn echter verschillende gradaties in de types persoonsgegevens, namelijk: Normaal, Bijzonder, en Gevoelig. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en onder welke categorie ze vallen vindt u hieronder.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

De complete lijst met verwerkingen en de gegevens de wij daarbij verzamelen kunt u vinden in "Totaal overzicht verwerkingen & gegevens".

Wie heeft toegang tot uw gegevens?


In het geval van opslag buiten de EER nemen wij de nodige maatregelen om te garanderen dat er goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens door middel van standaardbepalingen, adequaatsheidbesluiten, en in het geval van de Verenigde Staten nemen wij passende maatregelen bovenop onze standaardbepalingen en/of adequaatheidbesluiten. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan toegestaan of nodig is. Indien u graag uw gegevens wilt laten verwijderen kijk dan onderaan dit document onder het kopje Uw rechten.

Delen met derde partijen

Het kan voorkomen dat we uw gegevens delen met derden. Dit doen wij alleen als het nodig is om een contractuele overeenkomst met u te vervullen, wanneer wij wettelijk verplicht dit te doen, wanneer het voor ons een gerechtvaardigd belang is (denk aan het leveren van IT-ondersteuning voor het oplossen van technische problemen) of wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven die u altijd weer kan intrekken. Voor meer informatie over het intrekken van uw toestemming kijk dan onderaan dit document onder het kopje “Uw keuzes”. In het geval dat we uw gegevens delen met verwerkers garanderen we door middel van verwerkersovereenkomsten een adequate vorm van beveiliging.

Gebruik van cookies


Voor informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag door naar ons Cookie Statement.

Uw keuzes


U kunt kiezen welke cookies er geplaatst worden op uw computer, wanneer u op onze site(s) komt, wordt u gevraagd welke cookies u toestaat. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons Cookie Statement te bezoeken en uw nieuwe keuzes door te geven.

Indien u een account heeft bij ons kunt u bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt, zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om uw email adres niet meer te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit kunt u ook doen door op de uitschrijflink te klikken onderaan de nieuwsbrieven. Verder kunt u tevens te allen tijde uw toestemming intrekken voor optionele gegevensverwerking (denk bijvoorbeeld aan het meewerken aan een klantonderzoek) door onze Privacy Officer te contacteren via de “Contacteer Privacy Officer” knop.

Uw rechten


Onder privacywet de AVG heeft u een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door op de Contacteer Privacy Officer knop te klikken.

- Het recht op inzage: Dit houdt in dat u aan ons kan vragen welke persoonsgegevens wij allemaal van u hebben.

- Het recht op dataportabiliteit: Dit houdt in dat u ons kunt vragen een kopie van al uw data aan u te versturen. Dit leveren wij binnen 30 dagen in een gangbaar formaat dat ook leesbaar is voor machines.

- Het recht op vergetelheid: U kunt ons vragen om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen, wij zullen hier binnen vier weken op reageren. Het is mogelijk dat het proces wat langer duurt, maar wij zullen u hiervan op de hoogte brengen. Als het verwijderen ons onredelijk veel inspanning kost, kunnen wij hiervoor u een geldbedrag vragen, dit zullen wij u ook uiteraard melden. De kosten die in rekening worden gebracht zijn uitsluitend administratieve kosten. Er zijn echter een paar gevallen waarin wij wettelijk niet zijn toegestaan om te voldoen aan het verzoek om verwijdering, als dit het geval is zult u dat van ons horen met een uitleg waarom het niet kan.

- Het recht op correctie: Wanneer u denkt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben niet correct zijn kunt u ons vragen deze te verbeteren.

- Het recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u vermoedt dat de verwerking onrechtmatig is of u uw toestemming intrekt.

- Het recht op een menselijke blik: Wanneer een organisatie geautomatiseerd beslissingen neemt over u, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze beslissing en deze beslissing te laten heroverwegen door een mens. Dit kan u doen door onze Privacy Officer te contacteren.

- Let wel op dat het beoefenen van uw rechten gevolgen kan hebben op het gebruik van onze diensten.


Klachten en vragen


Indien u vragen en/of klachten heeft over dit Privacy Statement kunt u gebruik maken van de “Contacteer Privacy Officer” knop bovenin dit statement. Wij willen u er tevens op wijzen dat u ook een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Totaal overzicht verwerkingen & gegevens

Naam verwerking

Verkoop via webshop
Bedrijfsproces
Verkoop
Doel van de verwerking
Het faciliteren van aankopen/verzoeken van gebruikers van de webwinkel
Aard van persoonsgegevens
Normale persoonsgegevens, Gevoelige persoonsgegevens
Soorten normale persoonsgegevens
Naam, Adres, Woonplaats, E-mail adres, IP Adres

Soorten gevoelige persoonsgegevens

Financiële gegevens: IBAN
Categorieën betrokkenen
Klanten
Categorieën ontvangers
Werknemers, Leveranciers
Juridische grondslag
Toestemming, Uitvoeren overeenkomst

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats?

Nee
Bewaartermijn
7 jaar

Toelichting bewaartermijn

Bij een succesvolle aankoop worden de facturen 7 jaar bewaard volgens de fiscale bewaarplicht.